Cennik

Cennik i warunki licencji


Cena licencji jest uzależniona od liczby aktywnych użytkowników wykonujących wpisy do modułu ewidencji czasu pracy (timesheet) w okresie miesiąca kalendarzowego.

Minimalna liczba licencji to 5 sztuk.

Licencja miesięczna na czas określony (najczęściej wybierana)


Opłata licencyjna wnoszona jest każdego miesiąca i przedłuża ważność licencji o kolejny miesiąc.

Wsparcie techniczne i aktualizacje dostępne są tak długo jak wnoszona jest opłata licencyjna


 

80 zł netto za każdego aktywnego użytkownika miesięcznie

Licencja na czas nieokreślony


Opłata licencyjna wnoszona jest jednorazowo i umożliwia korzystanie z programu przez dowolny okres. Wsparcie techniczne i aktualizacje dostępne są przez okres 24 miesięcy

Opłata licencyjna stanowi równowartość 24 opłat  licencji miesięcznych uwzględniających ilość aktywnych użytkowników i ilość modułów.

Po upływie 24 miesięcy istnieje możliwość wykupienia wsparcia technicznego i aktualizacji systemu w cenie 50% wartości licencji początkowej.


Przykładowa cena licencji na czas nieokreślony systemu  z modułami timesheet (billing) wraz z zarządzaniem czasem pracy, fakturowaniem i raportami dla  1-5 użytkowników.​

24 * 400 zł netto = 9 600 zł netto (licencja na czas nieokreślony, wsparcie techniczne  i aktualizacje 24 miesiące)​

Po upływie 24 miesięcy istnieje możliwość wykupienia wsparcia technicznego i aktualizacji za 50% wartości licencji na następne 24 miesiące.​

24 * 400 zł netto * 50% = 4 800 zł (wsparcie techniczne  i aktualizacje 24 miesiące)