Certyfikat SSL

Instrukcja jak zainstalować certyfikat SSL wymagany do poprawnej pracy przeglądarki (Microsoft Edge i Google Chrome) z systemem Dyrygent.

Pobierz certyfikat

Zainstaluj certyfikat klikając na pobranym pliku prawym klawiszem myszy i wybierając Zainstaluj

Podczas instalacji wybierz Local Machine

Wybierz Place all certificates in the following store

Wybierz Browse

Wybierz Trusted Root Certification Authorities

Instalacja zakończona pomyślnie

 

Testowanie poprawności instalacji

Przejdź do strony https://vpn.dyrygent.pl aby dostać się do platformy hostingowej, przeglądarki powinny wyświetlić certyfikat jako zaufany.