Funkcjonalność

Czynności – Ewidencja czasu pracy


 • Rejestracja czasu pracy z podziałem na klienta i sprawę
 • Opis czynności o dowolnej lub określonej ilości znaków
 • Informacja w jakim języku wykonać wpis
 • Słowniki standardowych czynności i zwrotów w kilku językach
 • Kontrola poprawności wprowadzonego czasu pracy według założeń Kancelarii
 • Kontrola kolizji wpisów wykonywanych w czasie dnia / Brak kontroli kolizji (do wyboru)
 • Blokada wpisów z datą późniejszą niż 24/48 godzin / Brak blokady wpisów
 • Wyszukiwanie czynności wykonywanych w poprzednich okresach dla różnych klientów
 • Podgląd ilości wypracowanych godzin we wskazanym okresie
 • Ewidencjonowanie kosztów dodatkowych związanych z czynnością

Administracja – Zarządzanie czasem pracy


System przechowuje wpisy z rozbiciem na ich część wewnętrzną (wpisaną przez pracownika) i część zewnętrzną (opracowywaną przez wspólników i osoby administrujące, widoczną na zestawieniach klienta). Dlatego też raport, który dostaje klient, może się nieznacznie różnić od tego, co wpisuje wykonawca czynności. W związku z tym macie Państwo kontrolę nad treścią raportów przygotowywanych dla klienta.

System umożliwia automatyczne rozliczanie spraw prowadzonych dla klientów w dowolnym schemacie:

 • rozliczanych za godziny (timesheet, billing)
 • rozliczanych za godziny z progami (timesheet progowy, billing progowy)
 • ryczałt za sprawę
 • ryczałt progowy (przekroczenie progu powoduje przejście na stawki timesheet’owe)
 • sprawa na wynik płatna w momencie wykonania pierwszej czynności
 • sprawa na wynik płatna w momencie zakończenia sprawy

​Funkcjonalność modułu:

 • Podział czynności na część zewnętrzną (widoczną dla klienta) i wewnętrzną (widoczną dla pracownika)
 • Blokada edycji czynności dla pracowników
 • Określanie stawek klienta w dowolnej walucie
 • Przeglądanie i edycja czynności wpisanych przez pracowników
 • Grupowanie czynności według pracownika lub klienta
 • Filtrowanie informacji wyświetlanych na ekranie lub raporcie dla następujących danych: część czynności (wewnętrzna, zewnętrzna), koszty dodatkowe, stawki, wykonawcy, czas pracy
 • Wyszukiwanie danych według następujących kryteriów: data początkowa, data końcowa, klient, sprawa, rodzaj czynności, pracownik, status widoczności dla klienta, status sprzedaży, stan rozliczenia, status blokady, słowa kluczowe
 • Wybór waluty, w której drukowany jest raport

Administracja – Wystawianie faktur i innych dokumentów


 • Możliwość wystawienia następujących dokumentów: faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, nota księgowa obciążeniowa, pro-forma
 • Refakturowanie kosztów dodatkowych i automatyczne generowanie raportów refakturowania
 • Szczegółowe lub ogólne raporty wykonanych czynności, generowane automatycznie do dokumentów sprzedaży
 • Kontrola płatności wykonywanych przez klientów, ewidencja przelewów bankowych, automatyczne generowanie wezwań do zapłaty i etykiet adresowych
 • Automatyczne wyliczanie kwot za usługi prawne podłączone do faktury w dowolnym schemacie (stawki godzinowe stałe i zmienne, wielowariantowe sposoby ryczałtowania)
 • Drukowanie duplikatów dokumentów księgowych
 • Filtrowanie informacji widocznych na ekranie według następujących kryteriów: termin, klient, rodzaj dokumentu, status rozliczenia, numer dokumentu

Administracja – Koszty Dodatkowe


 • Ewidencjonowanie kosztów dodatkowych
 • Obsługa różnych stawek VAT
 • Obsługa różnych walut
 • Wskazania na dokumenty, z którymi zostały refakturowane
 • Raportowanie kosztów dodatkowych do formatu PDF
 • Filtrowanie informacji widocznych na ekranie według następujących kryteriów: termin, klient, sprawa, status rozliczenia, słowo kluczowe

Administracja – Klienci i użytkownicy (STAWKI)


 • Definiowanie stawek z podziałem na klienta, sprawę lub pracownika/grupę pracowników
 • Stawki wewnętrzne i zewnętrzne dla każdej definicji stawek
 • Zasada poziomowej definicji stawek (jeśli stawka nie jest określona w sprawie, sprawdzana jest przez system w bazie danych o kliencie; jeśli i tu brak określenia, przeszukiwane są dane modułu opisu poszczególnego pracownika)
 • Obsługa różnych walut
 • Dwa progi i trzy poziomy stawek przy definicji timesheet progowy (billing progowy)
 • Dowolne definiowanie sposobów rozliczeń spraw w obrębie klienta
 • Dane teleadresowe klienta

Administracja – Raporty i analizy


 • Analiza czasu pracy poszczególnych pracowników z podziałem na klientów i ich sprawy. Możliwość określenia procentowego udziału godzin klienta w godzinach pracownika, procentowego udziału godzin w godzinach kancelarii oraz ilościowego udziału godzin w stosunku do pracownika
 • Analiza czasu pracy klientów kancelarii w rozbiciu na poszczególnych pracowników. Określa procentowy udział godzin klienta w godzinach kancelarii i ilościowy udział godzin klienta w godzinach Kancelarii
 • Analiza opłacalności kancelarii na podstawie sprzedanych i zapłaconych faktur